Du skal logge ind for at skrive en note

iBogen FranskNU er opdelt i 4 niveauer med identisk struktur. Hvert niveau dækker følgende områder:

Rundt i Frankrig: Læs og lyt med en underopdeling i de fire områder: Nordøst, nordvest, sydøst, sydvest. I hvert område er der en rundtur med en kort præsentation af udvalgte destinationer. Præsentationen gives på fransk med både tekst og oplæsning med mulighed for at vælge en dansk oversættelse. Til hver præsentation er der en interaktiv opgave.

Ordforråd: interaktive opgaver: Til hvert niveau er der en meget stor mængde interaktive opgaver til træning af ordforråd på fransk.

Sprog: interaktive opgaver: De interaktive opgaver i grammatik er præsenteret på tværs af ordklasser med henblik på at brugeren kan afprøve sin grammatiske kompetence, når der ikke er fokus på et bestemt grammatisk emne.

Grammatik: interaktive opgaver: Her trænes kendskabet til ordklasserne og de grammatiske regler inden for hver ordklasse.

Niveau 1 henvender sig til begyndere.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761626318. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018