FranskNU 1-4 er en iBogsversion af Tour de Perles.

Det får du med FranskNU 1

 • 200 interaktive opgaver
 • 45 lydfiler
 • 45 tabeller
 • 90 sider

Det får du med FranskNU 2

 • 230 interaktive opgaver
 • 40 lydfiler
 • 50 billeder
 • 60 sider

Det får du med FranskNU 3

 • 230 interaktive opgaver
 • 40 lydfiler
 • 50 billeder
 • 60 sider

Det får du med FranskNU 4

 • 235 interaktive opgaver
 • 40 lydfiler
 • 50 billeder
 • 50 sider

Det får du med hele FranskNU

 • Ordbog med mere end 2300 gloser
 • 115 Grammatiksider

Forfattere

 • Anna Højgaard Andersen
 • Hardy Andersen

Redaktion

 • Vibeke Gade

Rettighedsforhold

 • ISBN for FranskNU 1-4: 978-87-616-2631-8
 • ISBN for FranskNU 1: 978-87-616-4130-4
 • ISBN for FranskNU 2: 978-87-616-4138-0
 • ISBN for FranskNU 3: 978-87-616-4033-8
 • ISBN for FranskNU 4: 978-87-616-4036-9

© Forfatterne og Systime A/S. Første udgivelsesår 2011

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761626318. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018